ID: 414 110

Velitel týmu

 • Operátor II. třídy - specialista
 • Nástup k jednotce: 10/2017
 • Absolvované výcviky a kurzy:

  • CQB I
  • CQB II
  • Plane In Danger
  • T.E.C.C.
  • T.C.C.C.
  • Bus In Danger
  • Condor Sniper
  • Urban Sniper

  V jednotce S.A.S.A. je jeho primární funkcí velitel týmu. Jako velitel týmu organizuje pravidelné výcviky k posílení odborné způsobilosti jednotlivých členů. Za připravenost týmu se zodpovídá vedení jednotky, které organizuje přezkušovací námětová cvičení. Mezi jeho další přidělené funkce patří odstřelovač a topografický dohled nad týmem.

  V jednotce T.R.N. plní jako velitel zásahu obdobné úkoly jako v S.A.S.A. Mezi jeho další povinnosti patří určení způsobu provedení zásahu a použití technických prostředků k činnosti. Nedílnou součástí povinností velitele zásahu je vytvoření časového harmonogramu k dané operaci a určení pozic členů týmu. Za svá rozhodnutí se zodpovídá vedení jednotky.