ID: 414 102

Technik jednotky

 • Starší operátor III. třídy
 • Založení jednotky: 04/2016
 • Absolvované výcviky a kurzy:

  • CQB I
  • CQB II
  • Plane In Danger
  • T.E.C.C.

  V S.A.S.A. zastává funkci technika jednotky, která zahrnuje přípravu materiálu, funkčnost technických prostředků a součinnost při námětových cvičeních jako imitační skupina. U jednotky je schopen zastávat i funkci radisty, na kterou je proškolen. V případě nasazení na tuto funkci se stará o připravenost, úplnost a funkčnost všech radio prostředků, kterými tým disponuje. Při cvičeních a soustředěních odpovídá za spojení s nadřízeným stupněm, provádí hlášení dle tabulek s nadřízeným stupněm a k této činnosti vede i záznamy.

  V jednotce T.R.N. je podřízen veliteli týmu. V této činnosti je předurčen na funkci dveřníka, je však schopen zastávat kteroukoliv pozici v týmu i skupině, neboť je proškolen a vycvičen na všechny pozice.