Topografie

Topografie je alfou a omegou průzkumných jednotek. Mezi základní dovednosti patří:

 • Základy kartografie – mapa, polohopis, výškopis
 • Topografická mapa – práce se souřadnicemi, určování azimutů
 • Určování světových stran s buzolou i bez
 • Orientace v terénu s mapou i bez
 • Určování správné pozice po celou dobu přesunu
 • Taktika

  Taktika je další nedílnou součástí v činnosti jednotky v hloubkovém průzkumu. Taková jednotka se neobejde bez:

 • Určení jednotlivých funkcí v týmu
 • Činnost jednotky v týmu/skupině
 • Základní pochodové tvary jednotky
 • Překonání určitých terénních prostor
 • Určování správné pozice po celou dobu přesunu
 • Zvolení správného pochodového tvaru a rychlosti postupu
 • Zvolení správné činnosti během bojové situace
 • Průzkum

  Průzkum je tak velké a rozsáhlé odvětví taktické přípravy, že si zaslouží samostatnou pozornost a zmínku. Každý člen průzkumné jednotky musí perfektně ovládat:

 • Maskování – osobní, přístřešky, pozorovací stanoviště
 • Základní ruční signály
 • Činnost průzkumníka a jeho pohyb - v závislosti na terénu a prostředí
 • Činnost průzkumníka při překonávání překážek
 • Znát možnosti přesunů v sestavě jednotky
 • Ovládat zastírání stop a klamání o směru postupu
 • Činnost průzkumné hlídky
 • Činnost průzkumného týmu
 • Činnost jednotky při zaujímání a zajištění shromaždiště
 • Radioprovoz

  Radioprovoz nebo někde používaná spojařina, kde platí “bez spojení není velení“, takto to používali vojáci už od začátků a platí to dodnes, proto i členové naší jednotky musí umět základy:

 • Obsluhy spojovacích prostředků, kterými jednotka disponuje
 • Používání speciálních funkcí odposlechu a scanování
 • Sestavení závěsné antény pro větší dosah vysílání
 • Morseovy abecedy
 • Reportních tabulek hlášení – kontakt, bojové, zpravodaj, přeskupení, průzkum