CQB I

V této činnosti jednotka T.R.N. spolupracuje s výcvikovým centrem, které vede výcvik a poskytuje vzdělání soukromým osobám a bezpečnostním složkám v oblasti CQB (Close Quarters Battle). Kurzy jsou pod vedením bývalých příslušníků URNA PČR a zkušených instruktorů s bohatou praxí v ozbrojených složkách ČR. Jednotka certifikovaným výcvikem získala návyky v:

 • Manipulaci s krátkou a dlouhou střelnou zbraní v podmínkách CQB
 • Přiblížení se k cílovému objektu
 • Základních technikách vstupu, pohybu po objektu, schodech a zajištění objektu
 • Zajištění a eskortě pachatele
 • Základech zákroku proti pachateli ve vozidle
 • CQB II

  V této další části výcviku, jenž bylo pokračováním na I. část nás opět vedlo výcvikové centrum. Naše jednotka si opět certifikovaným výcvikem prohloubila znalosti a to v:

 • Plánování a provedení zákroku na nebezpečného pachatele
 • Kódování objektu a součinnost ve více týmech
 • Pokročilých technikách pohybu po objektu
 • Pokročilých technikách násilných vstupu, pohyb
 • Vstupu zásahového týmu oknem
 • Pokročilých technikách zákroku na vozidlo