(S)peciální (A)rmádní (S)kupina (A)lfa - (T)ým (R)ychlého (N)asazení

S.A.S.A. - T.R.N.

Je taktická výcviková skupina zabývající se výcvikem a školením zaměřeným na vojenskou a policejní taktiku a další odborné přípravy. Jednotlivé etapy výcviku jak armádního, tak i policejního charakteru jsou rozplánované na celý rok. Po právní stránce jsme zaregistrovaný a evidovaný zapsaný spolek.

V oblasti výcviku armádní činnosti využívá vedení jednotky získané bohaté zkušenosti z mnoholetého působení v AČR, a také velké pomoci spřízněných současných i bývalých instruktorů a příslušníku armády. Hlavním směrem našeho vojenského zaměření je činnost jednotky hloubkového průzkumu.

V oblasti policejní činnosti velmi úzce spolupracujeme s výcvikovým centrem R.T.A., které nám zajišťuje výcvik v oblasti CQB (Close Quarters Battle), střelecké, lezecké přípravy a v dalších speciálních kurzech policejního charakteru jako jsou například zákroky na nebezpečného pachatele ve vozidle a v prostředcích hromadné dopravy.

Veškerý výcvik probíhá ve výstroji a vybavení přizpůsobený co možná nejvíce reálné výstroji. Vybavením a výstrojí nekopírujeme žádnou konkrétní armádu. Z tohoto důvodu je kromě zvolené barvy uniformy naše výstroj a výzbroj různorodá a je na každém z členů co jednotlivci vyhovuje, používá a vlastní. Podobnost v tomto s jakoukoliv jinou jednotkou či armádou je pouze zdánlivá a náhodná. Našim vzorem však pro některé typy výcviku a předlohou pro určité činnosti jsou britské speciální jednotky. Z bezpečnostních důvodů probíhá výcvik u jednotky za použití zbraní kategorie D. (zákon o zbraních a střelivu č. 119/2002 Sb.).

Tímto děkujeme všem našim příznivcům za spolupráci a velkou podporu. Těšíme se, že i v budoucnu budete s námi.


Copyright © 2019 S.A.S.A.

​ ​